Výsadek.cz
Jednotlivé ročníky
1997

1999

2002

2003

2004

2005 - jaro

2005 - podzim

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2020

Popis výsadku 2002První místo "mého" VÝSADKU, byly Hřebeny, kopečky nedaleko Dobříše, skupinku "VÝSADKÁŘŮ" tehdy tvořilo osum lidiček, jejichž jména nechám v utajení. Celá hra byla vymyšlena tak, že každé družstvo mělo svojí vlastní trasu, svoje vlastní šifrování indicíí a předem určené místo vysazení, čímž bylo zabráněno ať již nechtěnému, či úmyslnému čtení cizích indicií.

Vysazení proběhlo v pátek kolem 22 hodiny. První dvojice dorazila v sobotu kolem oběda (ta tvojice totiž uhodla cíl VÝSADKU a tudíž šla na jistotu, což jim ovšem prvenství nijak neupírá), poslední dvojice dorazila někdy kolem 17 hodiny (zabloudili, vytáhli zakázanou mapu, taktéž uhodli cíl VÝSADKU a přišli podle mapy). Což ve mě evokovalo myšlenku zorganizovat VÝSADEK v místě, které nikdo nemůže předvídat.info (uzenáč) vysadek.cz