Výsadek.cz
Jednotlivé ročníky
1997

1999

2002

2003

2004

2005 - jaro

2005 - podzim

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2020

Popis výsadku 2005Akce Výsadek 2005 byla naplánována na 15-17. dubna 2005.Akce se zúčastnilo celkem 15 výsadkářů, sedm dvojic a jeden sólista (dík naposlední chvíli odřeknuté kolegyni).
Poslední Výsadek byl směle naplánován v prostoru Vojenského Výcvikového prostoru Jince, v centrální části Brd. Akční bylo zejména to, že v době plánování, kdy sem se nenuceně potuloval po dopadišti dělostřeleckých granátů, ozvala se rána.
Nevěděl sem, zda-li dřív utéct, nebo se posrat. Představa, kterak se někomu z Výsadkářů něco stane díky tomu, že sem je sem vyhnal, mě dováděla k nepříjemnejm žaludečním potížím.
Ještě akčnější na akci bylo to, že kdyby v den příjezdu byly do Vojenskýho prostoru uzavřený vjezdní závory na příjezdovejch silnicích, musel bych akci deset minut po dvanáctý (jak se tak řiká), zrušit. Zavřený závory totiž značej střčelbu ostrejma a to fakt nelze ignorovat.
Naštěstí vojáci spali, chlastali, popřípadě jenom hovno dělali, závory byly otevřený a akce výsadek může začít.

Úkolem výsadkářů bylo zorientovat se v terénu, a najít na mepě červeně označená místa, na těch byly ve skleněných nádobách ukryty předměty. Míst bylo celkem pět, tudíž bylo i pět ukrytých předmětů. Nalezením předmětů a pochopením souvislosti měli Výsadkáři dojít do mezicíle.
Detailní popis úkrytu jednotlivých indicíí


 • Lipovsko - Na vrcholu kopce je strom, ve výši očí je na něm umístěná mosazná cedulka s nápisem Lipovsko 651 m.n.m. Od tohoto stromu pod azimutem 292 ve vzdálenosti 5 kroků, ve štěrbině mezi kameny je ukryta indicie. (ze strany bližší vrcholovému patníku) ukrytý předmět kniha
 • Kamenná - Na vrcholu kopce je triangulační tyč, nedaleko ní je strom (smrk) na tomto stromě je mosazná cedulka s nápisem Kamenná 735,5 m.n.m. Indicie je ukryta přímo u kmene tohoto stromu. Stojíme-li čelem k cedulce, tak na levé zadní straně smrku. ukrytý předmět slaňovací osma
 • Kočka - Na vrcholu kopce je triangulační tyč, nedaleko tyče je strom s mosaznou cedulkou a nápisem Kočka 789 m.n.m. Indicie je ukryta ve vzdálenosti 31 kroků pod azimutem 92 stupňů od vrcholové červenobílé triangulační tyče. Hledejte v pařezu o průměru cca 50 cm na straně vzdálenější od tyče. ukrytý předmět obrácený kříž
 • Koruna - Na vrcholu kopce je podivná věž postavená z lešenářských trubek, na jedné z nosných tyčí je zrezlá cedulka s nápisem Koruna 832 m.n.m. Nedaleko této stavby je strom s mosaznou cedulkou s názvem kopce a jeho nadmořskou výškou. Od tohoto stromu ve vzdálenosti 1 krok pod azimutem 70 stupňů je ukryta indicie. Ve škvíře u kamene. ukrytý předmět malý kůň
 • Tok - POZOR V MAPĚ DROBNÁ CHYBKA, INDICIE NENÍ UKRYTA TAM, KDE UKAZUJE ČERVENÁ ŠIPKA, ALE CCA 500 METRŮ JIŽNĚ v tečce u nápisu 864,9. Tok je specifický svým značením. Jeho vrchol je poměrně plochý a tudíž vrcholová tyč není přímo na vrcholu, ale zdá se, že mírně pod ním. Nedaleko vrcholové tyče je strom, na něm je připevněna vrcholová kniha. Do této knihy se můžete klidně zapsat, i když to na průběh Výsadku 2005 nebude mít žádný vliv. Co vliv mít bude, je nalezení SKUTEČNÉHO vrcholu kopce TOK, na kterém je, do dálky viditelná, lidskou rukou přinesená, halda bílého kamení, v této haldě je ze světlého dřeva zapíchnut velký kříž s nápisem TOK 865 m na památku Robinovi-Zdeňkovi Tesárkovi MMIII. Indicie je ukryta v zemi pod kmínky, zakryta větvemi mezi dvojsmrkem a jednosmrkem, ve vzdálenosti 10 kroků pod azimutem 62 stupňů od velkého, dřevěného kříže. (konkrétně z místa vzdálenějšího od cesty) ukrytý předmět diapozitiv s oranžovým vnitřním políčkem, jeho prosvícením se objevili čísla 666
  Nepodaří-li se Výsadkáři nalézti skleněnou nádobu, tudíž nezíská artefakt, má možnost nápovědy. V přiložené obálce je sedm zalepených, oranžových, malých obálek s nápovědami. Neúspěšný Výsadkář tedy použije nápovědu, která odpovídá místu, kde byl neúspěšný (příklad: jsem na kopci Milšovka, nenaleznu indicii, pročeš si z obálky vytáhnu oranžovou obálku s nápisem MILEŠOVKA, tu rozlepim, vezmu si z ní obrazovou podobu artefaktu a pokračuju v hledání dalších indicií).
  Nenalezne-li Výsadkář indicii, tedy fyzicky nezíská artefakt a je nucen použít nápovědu, získává ČTYŘI trestné hodiny (ty získává i v případě, že nápovědu nepoužil, ale artefakt s sebou nepřinesl do cíle, což může v organizátorech budit dojem, že místo s indicií nenavštívil)
  Jak již bylo řečeno artefaktů je v terénu ukryto PĚT, zatímco nápověd je v obálce každého Výsadkáře sedm. Dvě nápovědy označené jako NÁPOVĚDA Č.1 A NÁPOVĚDA Č.2 jsou nápovědy finální. Nalezne-li Výsadkář všechny indicii, odebere z nich všech pět artefaktů a přesto nechápe, kde je cíl cesty, použije NÁPOVĚDU Č.1 (při použití této nápovědy dostává Výsadkář penále OSM hodin)
  Pokud je již Výsadkář "otráven" náročným chozením, popřípadě jej akce nebaví, nebo má jiné důvody, může otevřít obálku s nápisem NÁPOVĚDA Č.2, kde se dozví skutečný cíl akce Výsadku 2005. V tomto případě však ztrácí možnost jakéhokoli umístění, je diskvalifikován a ze hry vypadává.
  Při startu dostali Výsadkáři obálku s mapou, tužkou, nápovědami a podkovou, ta měla být jednak pro štěstí a druhak (což ale oni nevěděli) jeden z artefaktů.
  Podkova, kůň, tři šestky a obrácený kříž měli naznačovat kopec Koníček 666 m.n.m, slaňovací osma a kniha měli poukázat na skutečnost, že na Koníčku je vrcholová skalka a na ní horolezecká kniha, v této knize bylo napsáno, kam mají Výsadkáři dojít.
  Skutečný cíl byl na kynologickém cvičišti v Jincích.

  finální pořadí     vyúčtování     závěrečné vyjádření
 • info (uzenáč) vysadek.cz